Persoonlijke coaching

Wanneer het werkprobleem een duidelijke relatie heeft met persoonlijke (privé-) vragen van de probleeminbrenger kunnen deze niet in een intervisiesetting opgelost worden. Elke intervisiedeelnemer heeft recht om in de groep grenzen te stellen aan wat hij of zij wil vertellen.

Persoonlijke coaching kan dan een verlengstuk zijn van de intervisie. De hulpverlener kan in gesprekken met de coach deze persoonlijke vragen uitwerken met als doel te komen tot meer inzicht en een werkelijke gedragsverandering in privé en werk.