Peter de Graaf Training

Coaching en Intervisie

Intervisie voor hulpverleners in de zorg

Hulpverlener zijn is een prachtig beroep. Het ondersteunen, begeleiden en coachen van cliënten is een leerzaam, confronterend en regelmatig ook een lastige uitdaging. Hulpverleners kunnen tijdens hun werk geconfronteerd worden met heftige situaties, bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag en verbale of fysieke agressie. Er moet direct gehandeld worden en er is naderhand weinig tijd om de situatie uitgebreid te bespreken binnen het team. Als er te weinig in het team op dit soort situaties wordt gereflecteerd verhoogt dit de druk op de hulpverlener en dit kan het werk minder plezierig maken en uiteindelijk stress, overspannenheid en zelfs burn-out opleveren.

Wat is intervisie?

Intervisie is een krachtige methode om hulpverleners inzicht te geven in het eigen denken en handelen met betrekking tot problemen die zich op het werk voordoen. Het doel van intervisie is om door zelfreflectie te komen tot een aantal gedragsalternatieven om toekomstige lastige situaties het hoofd te bieden. Hierdoor zijn hulpverleners in staat om betere zorg en begeleiding te geven, meer in balans te komen op professioneel en persoonlijk vlak en signalen van ongezonde stress op de werkvloer op tijd aan te pakken.

Hoe werkt intervisie?

Hulpverleners krijgen bij intervisie de tijd en de aandacht om reflecteren op hun ervaringen. De focus ligt hierbij op de hulpverlener die een eigen werkprobleem bespreekbaar maakt. De nadruk ligt niet op de client of collega of de organisatie waar het werkprobleem ook een relatie mee kan hebben.

Een intervisiegroep bestaat uit een groep van vijf tot zeven collega’s binnen een hulpverlenersorganisatie. Onder begeleiding van een intervisor bevraagt de intervisiegroep de inbrenger van het werkprobleem naar feiten, omstandigheden, gevoelens en emoties. Vervolgens wordt er feedback gegeven. Hulpverleners leren hierdoor te reflecteren op hun eigen denken en handelen. Een intervisiegesprek heeft een duidelijke maar flexibele structuur.