Wat levert intervisie op voor de organisatie?

Minder ziekteverzuim

Doordat de hulpverlener binnen intervisie werkproblemen leert bespreken worden werkproblemen vaak in een eerder stadium opgelost. Dat kan natuurlijk ook buiten de intervisiegroep, gewoon in gesprek met een collega. Hierdoor wordt voorkomen dat de hulpverlener vastloopt met mogelijk ziekteverzuim tot gevolg.

Een sterker team

Omdat intervisie een teamactiviteit is leert het team om feedback te geven op elkaars handelen, oplossingsgericht te werken en gebruik te maken van de expertise die de teamleden bezitten. Dit alles zal resulteren in meer cohesie en onderling vertrouwen binnen het team en in meer plezier in het werk.

Professionelere begeleiding

Door intervisie blijft de hulpverlener op zichzelf reflecteren en krijgt meer zicht op het eigen handelen. Een gevolg hiervan is dat de zorg en begeleiding naar de cliƫnt toe professioneler worden.

Meer zelfstandigheid

De intervisietraining is erop gericht dat het team of de intervisiegroep zo zelfstandig mogelijk vormgeeft aan de intervisiebijeenkomsten, zodat de begeleide intervisie (door de intervisor) na verloop van tijd niet meer nodig is. Hulpverleners beschikken meestal over de basisvaardigheden die nodig zijn om samen zelfstandig intervisie te doen. Denk aan communicatievaardigheden, begeleidingsvaardigheden en doelgericht werken.