Wat levert intervisie op voor de organisatie?


Minder ziekteverzuim

Doordat de hulpverlener binnen intervisie werkproblemen leert bespreken worden werkproblemen vaak in een vroeg stadium opgelost. Hierdoor wordt voorkomen dat de hulpverlener vast loopt op het werkprobleem, met mogelijk ziekteverzuim tot gevolg.

Een sterker team

Omdat intervisie een team-activiteit is leert het team om feedback te geven op elkaars handelen, oplossingsgericht te werken en gebruik te maken van de expertise die de teamleden bezitten. Dit alles zal resulteren in meer cohesie en onderling vertrouwen binnen het team.

Professionelere begeleiding

Door intervisie blijft de professional op zichzelf reflecteren en krijgt meer zicht op het eigen handelen. Een gevolg hiervan is dat de zorg en begeleiding naar de cliŽnt professioneler wordt.

Meer zelfstandigheid

De intervisietraining is erop gericht dat het team of de intervisiegroep zo zelfstandig mogelijk vorm geeft aan de intervisiebijeenkomsten, zodat de intervisor niet meer nodig is. Veel hulpverleners kennen intervisie nog vanuit hun opleiding en de ervaring leert dat hulpverleners na de training goed in staat zijn om zelfstandig inhoud te geven aan de intervisiebijeenkomsten.