Het intervisietraject:

Eens in de 5 weken wordt er een intervisiebijeenkomst georganiseerd in het team. Elke bijeenkomst duurt 2 uur en kan gekoppeld worden aan een teamvergadering of werkoverleg.


Bijeenkomst 1: Introductie intervisie, uitleg training, voorwaarden, basisstappen intervisie, afspraken voor komende periode, aanleggen intervisiemap.
Bijeenkomst 2 t/m 5: Intervisiebijeenkomst onder begeleiding van de intervisor.
Bijeenkomst 6 en 7: Intervisiebijeenkomst onder begeleiding van iemand uit het team, de intervisor is op de achtergrond aanwezig.
Bijeenkomst 8: Evaluatie training en afspreken hoe het team de intervisiebijeenkomsten verder gaat inrichten. Het team krijgt een boek met een aantal methodes die gebruikt kunnen worden binnen de intervisie.
Bijeenkomst 9: Follow-up bijeenkomst na een jaar.