Coaching

Sommige persoonlijke of werkproblemen kunnen binnen intervisie niet opgelost worden omdat ze te ingewikkeld zijn en er meer tijd en onderzoek nodig is om tot een oplossing te komen.

Coaching kan een verlengstuk zijn van de intervisiebijeenkomsten. De hulpverlener kan in gesprekken met de coach deze persoonlijke problemen of werkproblemen, uitwerken met als doel te komen tot meer inzicht en een werkelijke gedragsverandering.