Intervisie voor hulpverleners in de zorg:

Hulpverleners worden in hun werk soms geconfronteerd met heftige situaties, bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag en verbale of fysieke agressie. Er moet direct gehandeld worden en er is naderhand weinig tijd is om de situatie uitgebreid te bespreken binnen het team.

Intervisie is een krachtige methode om hulpverleners inzicht te geven in het eigen denken en handelen met betrekking tot problemen die zich op het werk voordoen. Het doel van intervisie is om door zelfreflectie te komen tot een aantal gedragsalternatieven om beter te kunnen handelen in toekomstige situaties. Hierdoor zijn de hulpverleners in staat om betere zorg en begeleiding te geven.

Hoe werkt Intervisie?

Hulpverleners krijgen bij intervisie de tijd en de aandacht om hun ervaringen evalueren. De focus ligt hierbij op de hulpverlener die een werkprobleem bespreekbaar wil maken en niet op de client of collega waar het werkprobleem om draait.

Een intervisiegroep bestaat uit een groep collega’s binnen een hulpverlenersorganisatie. Onder begeleiding van een intervisor bevraagt de intervisiegroep hulpverlener met het werkprobleem. Vervolgens wordt er feedback gegeven. Hulpverleners leren hierdoor te reflecteren op hun eigen denken en handelen.